VNG Value được v#o danh sách công ty Thẩm định giá độc l#p ưu tiên lựa chọn cho định giá TSĐB tại BIDV

Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam (VNG Value) rất vinh dự v# tự h#o đã nh#n được sự quan tâm, t#n nhiệm từ ph#a Ngân h#ng TMCP Đầu tư v# Phát triển Việt Nam (BIDV) lựa chọn l# một trong những công ty Thẩm định giá độc l#p được ưu tiên lựa chọn cho định giá TSĐB tại BIDV (Theo Công văn số: 8022/BIDV-QLTD ng#y 05/10/2016 của Ngân h#ng BIDV).Dịch vụ thẩm định giá VNG Value cung cấp tới khách h#ng bao gồm: Thẩm định giá Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện v#n tải, dây chuyền sản xuất, nh# xưởng, công trình xây dựng, các dự án đầu tư, giá trị mỏ khoáng sản, giá trị cổ phiếu, giá trị thương hiệu, giá trị t#i sản vô hình, các văn bằng sáng chế,… cùng nhiều t#i sản có giá trị khác phục vụ cho nhiều mục đ#ch khác nhau như:

+ Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân h#ng.

+ Mua bán, chuyển nhượng t#i sản

+ Xác định giá trị thị trường của t#i sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...

+ Hạch toán kế toán, thanh lý t#i sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...

+ Thẩm định t#i sản phục vụ điều tra, xét x#, phân chia, tranh chấp t#i sản...

+ Liên doanh, th#nh l#p, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

+ Chứng minh t#i sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...

Ngo#i BIDV, VNG Value còn cung cấp dịch vụ thẩm định giá TSĐB cho nhiều Ngân h#ng khác như: Agribank, Oceanbank, Maritimebank, Vietbank,…Cùng nhiều khối cơ quan công quyền có s# dụng vốn Ngân sách nh# Nước v# các cá nhân có nhu cầu s# dụng dịch vụ thẩm định giá.

Với bề d#y kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá t#i sản với đội ngũ nhân sự vững về chuyên môn nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp. Các thẩm định viên về giá đều có học vị cao như: Tiến sỹ, Thạc sỹ, C# nhân, Kỹ sư, Lu#t sư,… có trình độ chuyên môn cao v# có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của khách h#ng cũng như các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ T#i ch#nh quy định cùng nhiều quy định khác của pháp lu#t đã tạo được sự quan tâm, tin nhiệm của nhiều khách h#ng về uy t#n cũng như chất lượng dịch vụ của VNG Value.

Hơn thế, VNG Value còn l# một th#nh viên của VNG Group gồm nhiều công ty th#nh viên như: S#n giao dịch Bất động sản VNG Việt Nam (VNG Land), Công ty Cổ phần Truyền thông VNG Việt Nam (VNG Media) v# Văn phòng lu#t sư VNG Việt Nam (VNG Law),... Vì v#y, VNG Value có nhiều lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ do có sự song h#nh v# tương trợ từ nhiều ph#a các Công ty th#nh viên trong hệ thống, nhất l# trong vấn đề tư vấn pháp lý, tư vấn giá t#i sản theo đúng quy định pháp lu#t.

Điển hình như, để có một Chứng thư thẩm định giá chất lượng ngo#i kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của các thẩm định viên, các chuyên viên hỗ trợ khai thác thông tin trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá VNG Value luôn lấy ý kiến tham vấn, kiểm soát chặt chẽ về pháp lý từ Văn phòng lu#t sư (VNG Law) cũng như cơ sở dữ liệu giá chất lượng v# đáng tin c#y từ S#n giao dịch Bất động sản VNG Việt Nam (VNG Land). Đây cũng ch#nh lợi thế không phải các công ty thẩm định giá n#o cũng có được trên thị trường như VNG Value v# cũng l# yếu tố then chốt để các chứng thư thẩm định giá của VNG Value luôn có kết quả ch#nh xác v# tạo dựng được niềm tin nơi khách h#ng.

Trở th#nh một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Ngân h#ng BIDV l# minh chứng rõ r#ng nhất cho những nỗ lực, phát triển không ngừng cả về uy t#n cũng như chất lượng dịch vụ của VNG Value.

Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5 tòa Diamond Flower, Ho#ng Đạo Thúy, Thanh Xuân, H# Nội

Website: http://thamdinhgiavng.com/

Điện thoại: (+84-4)66 666 989