VI Concurso fotogràfico
Feria del Solsticio de Verano 2008
arenys de mar
Bases:

Participants: Elabierto a todo el mundo

Tema: Fiestas de Sant Joan

Obres i presentación: màximo 3 obres.

La tècnica serà lliure, però se presentarà sobre soporte de emulsión fotogràfica.

Les fotografies se han de presentar con paspartú de 30 x 40 cm con grosor màximo de 3 mm.

Todas las fotos se identificaran con el nombre del autor, direccion, telefono, y mail.

El autor de la foto es el responsable de los derechos a terceros, asi como toda la reclamacion posterior por derechos de imagen.

Tramesa: la entrega de fotos es hasta el dia 25 de julio de 2008 en la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, C.C.Calisay, Riera Pare Fita, 31 - 08350 Arenys de Mar

Las fotos recibidas se trataran con el maximo cuidado, pero la organizacion no se hace responsable de perdidas, deterioros, robos, ocasionados por causas ajenas a su voluntad.

Veredicto: público el dissabte dia 16 d’agost del 2008, en el transcurso de la inauguració de l’exposición en la Plaça del Mercat Municipal, Riera Bisbe Pol, nº 80, a la 1 del mediodia. donde tindrà se realizara el reparto de premios

Jurat: Existiran dos jurados, uno de admisión de obras, formado por persones de la organitzación, y uno calificador, integrado por persones de reconozido prestigio dentro del mundo fotogràfico que valorara el trabajo artístico i calidat fotogràfica de les obres presentades.

Primero premi .................................................. .....230 €
Segundo premi .................................................. .....150 €
Tercero premi .................................................. ..... 80 €


Cap concursant optarà a més d’un premi.

Exposició: De las obres del 16 al 31 de agosto de 2008.

Les fotografies no premiades i no seleccionadas para la exposición se podran recojer a partir del dia 8 de septembre i hasya el 30 al C. C del Calisay.

La comissión organitzadora de la Feria, se reserva el derecho de adquirir cualquier fotografia, fera de concurso, i que crea oportuna, per la que pagarà un importe de 100€

La participación en este concurso comporta la acceptación de estas Bases.

Organitza:
Fira del solstici i AFA

Col•labora:
Ajuntament d’Arenys de Mar/Regidoria de Cultura


( Traducido por mi )

version en Catalan:

VI Concurs fotogràfic Fira del Solstici d’Estiu 2008
arenys de mar
Bases:

Participants: El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.

Tema: Festes de Sant Joan

Obres i presentació: Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres.

La tècnica serà lliure, però es presentarà sobre suport d’emulsió fotogràfica.

Les fotografies s’han de presentar amb paspartú de 30 x 40 cm (mai en marc o sota vidre), amb un gruix màxim de 3 mm. Es farà una selecció d’obres finalistes per exposar, les quals l’organització muntarà en marcs.

Totes les fotografies s’identificaran al darrere amb el nom de l’autor, l’adreça, el telèfon i adreça electrònica (en cas de tenir-ne).

L’autor, al presentar les fotografies es responsabilitza de que no hi hagi drets a tercers en les obres, així com de tota reclamació posterior per drets d’imatge.

Tramesa: Els participants poden portar les fotografies des de la publicació d’aquestes bases i fins al dia 25 de juliol de 2008 a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, C.C.Calisay, Riera Pare Fita, 31 - 08350 Arenys de Mar

Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura, però l’organització no es fa responsable de deterioraments, pèrdues o robatoris ocasionats per causes alienes a la seva voluntat.

Veredicte: Es farà públic, el dissabte dia 16 d’agost del 2008, en el transcurs de la inauguració de l’exposició a la Plaça del Mercat Municipal, Riera Bisbe Pol, nº 80, a la 1 del migdia. On tindrà lloc el lliurament dels premis.

Jurat: Hi haurà dos jurats, un d’admissió, format per persones de l’organització i que tindrà en compte que es compleixin els requisits establerts d’aquestes bases, i un de qualificador, integrat per persones de reconegut prestigi dins el món fotogràfic que valoraran el treball artístic i qualitat fotogràfica de les obres presentades.

Primer premi .................................................. .....230 €
Segon premi .................................................. .....150 €
Tercer premi .................................................. ..... 80 €


Els premis en metàl•lic es lliuraran a en el transcurs de l’inauguració de l’exposició.

Cap concursant optarà a més d’un premi.

Exposició: La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions de la Plaça del Mercat del 16 al 31 d’agost de 2008.

Les fotografies no premiades i no escollides per l’exposició es podran recollir a partir del dia 8 de setembre i fins el 30 al C. C del Calisay.

La comissió organitzadora de la Fira, es reserva el dret d’adquirir qualsevol fotografia, fora de concurs, i que cregui oportuna, per la que pagarà un import de 100€

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

Organitza:
Fira del solstici i AFA

Col•labora:
Ajuntament d’Arenys de Mar/Regidoria de Cultura